Teknisk feil
Serverhosten har problemer. Derfor vil lovaasen.no oppleves som ustabilt.