SFO
Vi er en Idretts-og friluftsliv SFO som holder til i Kilbotn i Harstad. Bedriften leier lokaler og fasiliteter fra IF Kilkameratene. På Kilkamhuset disponerer vi garderober, gymsal,  kjøkken, kontor og lekerom. Utendørs har vi ca 25 mål inngjerdet uteområde med fotballbaner. I tillegg har vi tilgang til utmark, med turstier, skiløyper og fjelltopper i Kilbotnmarka. På morgenen består tilbudet i å følge ungene til fots til skolen – vi kaller dette «gåbuss». Et antall på 20-30 unger benytter seg av gåbussen hver eneste dag. Dette betyr fysisk aktivitet og frisk luft for disse ungene før skoledagen starter. samt vesentlig mindre antall biler langs skoleveien. Vi er av den oppfatning at tilbudet vil gi en god helsemessig gevinst for ungene, både på kort og lang sikt.
Vil du lese mer om barns helse og fysisk aktivitet kan du trykke på linken under.