Priser SFO
Priser 2017:
1/1 plass kr 2 652,- pr mnd.
Kostpenger kr 150,- pr mnd.

Dagplass skoledager kr 300,- pr dag.
Dagplass skolefrie perioder kr 378,- pr dag.

Ukeplass i skolefrie perioder kr 947,- pr uke.

Det innrømmes 30% rabatt på pris SFO-plass for søsken.

Prisene inkluderer 1 måltid pr dag.