Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kilkamhuset, Kilkamv 103, 9415 Harstad
Postadresse: Jota 23 A , 9415 Harstad
Telefon SFO: 412 40 114
Telefon daglig leder: 957 25 372
Epost Administrasjonen:  kristine@fageraasensfo.no
Bankkontonr: 4730.16.36861